Thursday, 26 November 2015

REFLEKSI PEMBANGUNAN BLOG

Blog merupakan catatan atau jurnal individu yang boleh mengkombinasikan teks, imej dan video.  Ia merupakan salah satu teknologi baru yang memainkan peranan yang besar dalam membentuk persekitaran penulisan.  Blog merupakan jurnal di dalam talian di mana seseorang individu dapat mengemaskini secara berterusan dengan perkataan sendiri, idea dan pemikiran melalui perisian yang membolehkan seseorang itu mudah untuk berbuat demikian.  Keistimewaan blog terletak pada ciri interaktifnya di mana pembaca boleh memberi komen dan pandangan terhadap apa-apa kemasukan penulisnya.

Ketika membangunkan blog saya cuba untuk membuat segala pautan alamat laman sesawang bagi memudahkan segala urusan terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan segala 'e-' yang diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Melaysia bagi kegunaan guru-guru dan murid-murid.  Sebagai contoh Sistem Pengurusan Sekolah (SSO) https://sps1.moe.gov.my/indexsso.php, Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah https://sapsnkra.moe.gov.my/access-denied.php, e-penyata gaji http://www.anm.gov.my/, dan sebagainya.  Apabila pautan ini dimasukkan ke dalam laman blog saya, guru-guru tidak perlu lagi untuk mencari alamat laman sesawang ini yang mana kadang-kadang guru tidak mengetahui cara-cara untuk mendapatkan alamat laman sesawang yang betul atau sebenarnya.  Guru-guru hanya perlu klik pada pautan dan boleh klik mana-mana laman yang diperlukan.  Perasaan gembira akan timbul pada diri saya apabila hasil yang saya buat dapat dimanfaatkan oleh guru-guru dan pelajar-pelajar.

Banyak perkara yang saya pelajari semasa membangunkan blog ini. Memandangkan saya bukanlah pakar dalam pembinaan laman web atau blog, banyak perkara saya pelajari dari isteri, pensyarah dan juga dari youtube.  Antara pengetahuan baru yang saya pelajari seperti seperti membuat link, menu bar, gadget, memasukkan bahan video, gambar dan sebagainya.  Jika tidak ada kursus SSI3013 ini mungkin saya tidak akan mempelajari perkara-perkara sebegini walaupun saya mempunyai asas serba sedikit dalam pembangunan blog.

Pelbagai cabaran yang dihadapi ketika membangunkan blog ini.  Antara cabaran yang paling ketara sekali adalah dari segi kekangan masa.  Memandangkan saya adalah Bendahari PIBG, banyak perkara yang perlu saya selesaikan terutamanya pada hujung tahun seperti ini.  Bagi memastikan kemaskini laman web ini berjalan dengan lancar, saya memerlukan masa yang mencukupi.  Jika kemaskini dilakukan dalam keadaan yang tergesa-gesa, pembangunan laman web atau blog menjadi tidak cantik dan orang atau pengunjung yang melihatnya juga akan melihatnya seolah-olah sebuah laman web atau blog yang tidak mempunyai matlamat.

Daripada sudut pendidikan, teknologi ini dilihat sebagai mempunyai potensi untuk meningkatkan penglibatan pelajar dan menyediakan persekitaran bagi kerjasama dan pembinaan pengetahuan.  Ini kerana blog membolehkan pelajar untuk menulis dan berkongsi pendapat mereka terhadap pelbagai isu dan mengulas mengenai apa yang mereka telah membaca dengan pembaca dari seluruh dunia.  Blog boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu:

•  Blog tutor, yang boleh digunakan oleh guru bagi menyusun kandungan kursus mata pelajarannya;

•  Blog kelas, yang digunakan oleh guru untuk mengendalikan kelas dan melibatkan pelajar; dan

•    Blog pelajar, yang digunakan oleh pelajar secara bersendirian atau berkumpulan.


Kelebihan blog yang boleh diaplikasikan dalam pendidikan, antaranya:

•   Menggalakkan pemikiran kritikal dan analitikal;

•   Menyediakan ruang dalam pemikiran kreatif dan intuitif;

•   Menggalakkan pemikiran analogi;

•   Sebagai medium untuk meningkatkan akses dan mendedahkan pelajar kepada maklumat yang berkualiti, dan

•   Merupakan gabungan terbaik di dalam refleksi secara bersendirian dan interaksi sosial.

Blog berupaya menyokong pembelajaran aktif kerana kemampuannya menghubungkan ramai pengguna dalam sesuatu masa.  Pelajar-pelajar mengakui bahawa penggunaan blog dapat meningkatkan pembelajaran mereka serta membantu memahami tentang sesuatu hasil pembelajaran dengan lebih berkesan.  Blog mampu meningkatkan teknik penulisan pelajar kerana pelajar perlu berfikir dan menyusun isi-isi penting dengan teliti supaya dapat difahami oleh pengguna blog yang lain.  

Selain itu, blog juga dapat membantu guru dan pelajar mengatasi beberapa halangan yang biasa dalam pembelajaran secara bersemuka.  Pertama ia dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk berbincang dan berkongsi pendapat bersama rakan-rakan dengan lebih mudah dan menarik kerana blog membolehkan pelajar berkongsi bukan sahaja teks, tetapi juga gambar mahupun video.  Guru juga boleh mengarah pelajar untuk melawati sesuatu laman sesawang berkaitan menggunakan pautan-pautan blog yang sesuai bagi menjelaskan lagi sesuatu situasi yang berkaitan dengan mata pelajaran ini.  Secara tidak langsung, blog sebagai medium pembelajaran dapat membantu pelajar supaya lebih memahami tentang isu yang dibincangkan.

Blog juga bertindak sebagai ruang alternatif kepada pelajar bagi melibatkan diri secara aktif untuk menjawab soalan-soalan berkaitan topik pembelajaran.  Guru akan mengemukakan soalan untuk dibincangkan dalam blog dan pelajar akan menjawabnya dalam ruangan disediakan.  Mereka juga dapat membaca dan membandingkan jawapan mereka dengan jawapan pelajar-pelajar lain atau memberikan komen atau ulasan terhadap jawapan tersebut.  

Pembelajaran secara kolaboratif di alam maya mampu membantu pelajar meningkatkan pemahaman dan pencapaian berbanding kaedah “chalk and talk” yang sinonim dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran.  Maklum balas yang cepat dapat mengatasi masalah kekangan masa.  Guru juga tidak dapat menerangkan dengan lebih lanjut persoalan yang diutarakan pelajar di dalam kelas.  Penggunaan blog boleh mengatasi masalah ini di mana pelajar-pelajar boleh mengutarakan soalan-soalan mereka di dalam blog yang dikhususkan untuk kelas mereka dan guru atau pelajar lain akan menjawabnya.  

Kesan daripada penggunaan blog yang boleh kita lihat di sini ialah ia membolehkan sesuatu maklum balas dilakukan dengan pantas tanpa perlu menunggu jawapan guru di masa pengajaran berikutnya.  Guru juga boleh mempamerkan markah atau keputusan peperiksaan pelajar di dalam blog.  Cara ini membolehkan pelajar menyemak pencapaian mereka dengan mudah seterusnya dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar kerana mereka dapat membandingkan pencapaian mereka dengan pelajar yang lain. Secara tidak langsung guru dan pelajar boleh berkolaboratif bersama-sama dalam meningkatkan pencapaian antara satu sama lain.

Kesimpulannya, blog bukan sahaja menjadi alat kolaboratif kerana struktur blog yang membolehkan kita membuat catatan dan ulasan secara individu, tetapi juga membolehkan komen dan ulasan dibuat dalam bentuk berkumpulan.  Ciri ini menyebabkan blog berpotensi sebagai medium untuk menggalakkan proses sosio-konstruktivis dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.


No comments:

Post a Comment